TRAVEL TIPS > BEFORE COMING TO VIETNAM
Bản in
Embassies and General Consulates of Vietnam in Europe
Tin đăng ngày:01/06/2011 - Xem:1618
|
CHIA SẺ

EMBASSY/PERMANENT MISSION OF VIETNAM IN VIENNA - AUSTRIA

EMBASSY OF VIETNAM IN MINSK - BELARUS

Add:          Felix-Mottl Strasse 20 A-1190 Vienna

Tel:            (43-1) 368 0755

Fax:          (43-1) 368 0754

Email:        embassy.vietnam@aon.at

Add:          No 3, Mozajskovo Str., Minsk

Tel:            (375-1) 7239 1538

Fax:          (375-1) 7239 1538

Email:        dsqvn.belarus@mofa.gov.vn

 

 

EMBASSY OF VIETNAM IN BRUXELLES - BELGIUM

EMBASSY OF VIETNAM IN SOFIA - BULGARIA

Add:          #1, Boul. Général Jacques, 1050 Bruxelles

Tel:            (32-2) 379 2737

Fax:          (32-2) 374 9376

Email:        vnemb.brussels@skynet.be

Consular: Tel : (32-2) 379 2736

Add:          1, Jetvarka St., Sofia 1113

Tel:            (359) 2963 2609

Fax:          (359) 2963 3658

Email:        dsqvnsofia@eml.cc

Consular: Tel: (359) 2963 3742

 

 

EMBASSY OF VIETNAM IN PRAHA - CZECH REPUBLIC

EMBASSY OF VIETNAM IN COPENHAGE - DENMARK

Add:          Plzenská 214 - Praha 5 - 150 00

Tel:            (420-2) 5721 1540

Fax:          (420-2) 5721 1792

Email:        dsqvietnamcz@yahoo.com

Consular: Tel: (420-2) 2492 2074;

                  Fax: (420-2) 2491 6488

Add:          Gammel Vartov Vej 20, DK - 2900 Hellerup,

                 Copenhagen

Tel:            (45) 3918 3932

Fax:          (45) 3918 4171

Email:        embvndk@hotmail.com

 

 

EMBASSY OF VIETNAM IN PARIS - FRANCE

PERMANENT  DELEGATION OF VIETNAM TO UNESCO

Add:          62-66 Rue Boileau -7501 6 Paris

Tel:            (33-1) 4414 6400

Fax:          (33-1) 4524 3948

Email:        vnparis@wanadoo.fr

Consular: Tel: (33-1) 4414 6421 / 4414 6426;

                  Fax: (33-1) 4414 6424

Add:          2, rue Le Verrier, 75006 Paris

Tel:            (33-1) 4432 0877

Fax:          (33-1) 4432 0879

Email:        unescovn@yahoo.com

 

 

EMBASSY OF VIETNAM IN BERLIN - GERMANY

VIETNAM EMBASSY - EXTENSION OFFICE IN BORN - GERMANY

Add:          Elsenstrasse 3, 12435 Berlin

Tel:            (49-30) 5363 0108/ 5363 0113

Fax:          (49-30) 5363 0200

Email:        sqvnberlin@t-online.de

Consular: Tel: (49-30) 5363 0100

Add:          Konstantinstrasse 37, 53179 Bonn

Tel:            (49-22) 895 7540

Fax:          (49-22) 835 1866

Email:        sqvnbonn@aol.com

 

 

EMBASSY OF VIETNAM IN BUDAPEST - HUNGARY

EMBASSY OF VIETNAM IN ROMA - ITALY

Add:          1062 Déhibáb, U.29, Budapest

Tel:            (36-1) 342 5583/ 342 9922

Fax:          (36-1) 352 8798

Email:        su_quan@hu.inter.net

Consular: Tel: (36-1) 343 3836

Add:          #34/36, Via Clitunno, 00198 Roma

Tel:            (39-06) 854 3223 / 8543 235

Fax:          (39-06) 854 8501

Email:        vietnam@vnembassy.it

 

EMBASSY OF VIETNAM IN THE HAGUE - NETHERLANDS

EMBASSY OF VIETNAM IN WARSZAWA - POLAND

Add:          Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague

Tel:            (31-70) 364 8917

Fax:          (31-70) 364 8656

Email:        emviet@planet.nl

Add:          Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa

Tel:            (48-22) 844 6021/ 844 3780

Fax:          (48-22) 844 6723

Email:        office@ambasadawietnam.org

Consular: Tel: (48-22) 844 6740

 

 

EMBASSY OF VIETNAM IN BUCAREST - RUMANIA

EMBASSY OF VIETNAM IN MOSCOW - RUSSIAN FEDERATION

Add:          35, C.A. Rosetti Str., Sec.2, Bucarest

Tel:            (40-1) 312 1626

Fax:          (40-1) 311 0334

Email:        vietrom2002@hotmail.com

Add:          13, Bolshaya Pirogovskaya St., Moscow

Tel:            (7-095) 245 0925 / 247 0212

Fax:          (7-095) 246 3121

Email:        dsqvn@com2com.ru

Consular: Tel: (7-095) 246 0687; Fax: (7-095) 246 6807

 

CONSULATE GENERAL OF VIETNAM IN VLADIVOSTOK - RUSSIAN FEDERATION

EMBASSY OF VIETNAM IN MADRID - SPAIN

Add:          107/1, Puskinskaya St., Vladivostok

Tel:            (7-4232) 226 948

Fax:          (7-4232) 261 946

Add:          C/ Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 - Madrid

Tel:            (34-91) 510 2867

Fax:          (34-91) 415 7067

 

 

EMBASSY OF VIETNAM IN STOCKHOLM - SWEDEN

EMBASSY OF VIETNAM IN BERN - SWITZERLAND

Add:          26, Orby Slottsvag, 125 71 Alvsjo, Stockholm

Tel:            (46-8) 5562 1070 / 5562 1071

Fax:          (46-8) 5562 1080

Email:        infor@vietnamemb.se

Consular: Tel: (46-8) 5562 1079

Add:          Schlosslistrasse 26, 3008 Bern

Tel:            (41-31) 388 7878

Fax:          (41-31) 388 7879

Email:        vietsuisse@bluewin.ch

 

 

REPRESENTATION OF VIETNAM IN GENEVE - SWITZERLAND

EMBASSY OF VIETNAM IN LONDON - UK

Add:          18A, Chemin Francois-Lehmann, 1218 Grand-Saconnex, Geneve

Tel:            (41-2) 798 9866

Fax:          (41-2) 798 0724

Email:        mission.vietnam@itu.ch

Add:          Victoria Road 12-14, London W8-5rd

Tel:            (44-20) 7937 1912

Fax:          (44-20) 7937 6108

Email:        embassy@vietnamembassy.org.uk

 

 

EMBASSY OF VIETNAMN IN KIEV - UKRAINA

 

Add:          #5, Leskova st., Petrersky, Kiev

Tel:            (380-4) 4294 8087 / 4295 2837

Fax:          (380-4) 4294 8066

Email:        dsq@dsqvn.kiev.ua

Consular: Tel: (380-4) 4294 8087

 
Video Clips

Video
Khách sạn Thái Bình Dương Cửa Lò
Giới thiệu Công ty

Du lịch trong nước - 0383.599.455

Du lịch nước ngoài - 0383.599.455

Giám đốc - 0383.599.455
Today: 207
All counter: 1,298,222
 

viên rửa bát I